image

Om Medetec

Medetecs produkter är från början utvecklade av ABB(Asea Brown Bowery). Första generationen utvecklades redan på 60-talet och har sedan successivt utvecklats till dagens produkt. Under början av 2000-talet renodlade ABB sin verksamhet, vilket bland annat innebar att metalldetektorverksamheten avyttrades.

image

Medetec idag

Sedan 2004 är Medetec AB ett fristående bolag, med egen tillverkning av metalldetektorer. Fokus ligger främst på detektorer till tyngre industri med krävande miljöer. Verksamhetens säte ligger i Jönköping. Företaget har sedan en tid tillbaka ingått ett samarbete med en av Europas ledande detektorföretag. De har en stor utvecklingsavdelning och ett stort utbud av produkter. Detta har gjort oss till en komplett leverantör av metalldetektorer som kan möta i stort sett alla utmaningar inom de flesta segment.